خدمات ما

خدمات ما

درباره ما بیشتر بدانید، بیشتر به شما کمک خواهد کرد

سرویس

خدمات پیش فروش

- پشتیبانی پرس و جو و مشاوره.15 سال تجربه فنی پمپ.
- خدمات فنی مهندس فروش یک به یک.
- خدمات خط تلفن در 24 ساعت در دسترس است، در 8 ساعت پاسخ داده می شود.

بعد از سرویس

- آموزش فنی ارزیابی تجهیزات.
- عیب یابی نصب و رفع اشکال؛
- به روز رسانی و بهبود تعمیر و نگهداری؛
- یک سال ضمانت.ارائه پشتیبانی فنی رایگان از محصولات.
- ارتباط ll-life را با مشتریان حفظ کنید، در مورد استفاده از تجهیزات بازخورد دریافت کنید و کیفیت محصولات را به طور مستمر بهبود بخشید.